Dopis- JAVNI UVID PERNA

Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Sućuraj, predio uvala Perna_ Općina Sućuraj-grafika

Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Sućuraj, predio uvala Perna, Općina Sućuraj

Prethodna Podvodna arheološka baština Općine Sućuraj“ koji je Splitsko – dalmatinska županija sufinancirala kroz program

Općina Sućuraj © 2021. Sva prava pridržana

Skip to content