Općinsko vijeće

MATE JELIČIĆ HDZ

Predsjednik općinskog vijeća

Članovi Općinskog vijeća

TONĆI FRANIĆ HDZ
IVANKA MIHALJEVIĆ HDZ
MATE FRANIČEVIĆ HDZ
IVAN RADOVANČIĆ SDP
BARTUL VULJAN SDP
IVAN VITALI SDP