JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE SUĆURAJ

LEONARDO ĆURIN, dipl. iur.

v.d. pročelnik
+385 21 717 736

JELENA MARINOVIĆ

Financijski referent-administrativni tajnik
+385 21 773 435