Dokumenti

Dokumenti

Ime Dokumenta Veličina Vrsta Opcija
4_Uvjeti gradnje.pdf 915,12 kb
IZDPPUOS GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - Sućuraj 8084,97 kb
UPU BLACE SAŽETAK 134,5 kb
2.2_Elektroenergetika.pdf 436,67 kb
2.1_Promet.pdf 457,71 kb
IZDPPUOS GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - Selca kod Bogomolja 4853,57 kb
2.3_Vodoopskrba.pdf 440,39 kb
UPU MRTINOVIK Uvjeti gradnje 2276,45 kb
odluka o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš.pdf 1698,25 kb
SLUŽBENI GLASNIK BROJ 3-21 ožujka 2012.pdf 229,36 kb
UPU MRTINOVIK Energetika 2113,45 kb
UPU Mrtinovik - Knjiga I (USVOJENO).pdf 1122,73 kb
IZDPPUOS NAMJENA POVRŠINA.pdf 5208,5 kb
UPU SUĆURAJ -uvjeti gradnje 3161,18 kb
UPU BLACE ODREDBE ZA PROVOĐENJE 246,23 kb
IZDPPUOS PROMET 4492,74 kb
IZDPPUOS POŠTA, TK i ELEKTROOPSKRBA 4371,65 kb
IZDPPUOS PROMET 4492,74 kb
UPU SUĆURAJ Promet 3088,02 kb
IZDPPUOS GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - Bogomolje 6407,12 kb
UPU LNT usvojeno.pdf 27367,19 kb
IZDPPUOS GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - Bogomolje 6852,79 kb
Rjesenje_ministarstva_od_16_prosinca_2015_godine (1).pdf 2280,41 kb
UPU SUĆURAJ OBRAZLOŽENJE 547,18 kb
IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BLACE UPU 3 9456,33 kb
UPU MRTINOVIK Voda 2156,92 kb
UPU SUĆURAJ ODLUKA O DONOŠENJU 331,36 kb
IZDPPUOS UVJETI GRADNJE - Zona mrijestilišta Duboka 506,79 kb
1_Namjena.pdf 422,57 kb
obavijest konzultacije o zajedničom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš.pdf 490,47 kb
UPU SUĆURAJ - oglas 13,22 kb
odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu strateške studije.doc 556,65 kb
IZDPPUOS POŠTA, TK i ELEKTROOPSKRBA 4371,65 kb
UPU MRTINOVIK Uvjeti korištenja 3005,89 kb
UPU MRTINOVIK DTK 2068,46 kb
UPU SUĆURAJ Vodoopskrba 2380,96 kb
IZDPPUOS Korištenje i namjena prostora 28336,68 kb
SAŽETAK zasebno.pdf 137,4 kb
UPU BLACE Promet 1058,32 kb
UPU BLACE Namjena 1108,65 kb
UPU SUĆURAJ Odvodnja 2471,21 kb
3_Uvjeti korištenja.pdf 475,18 kb
UPU BLACE OBRAZLOŽENJE 515,78 kb
IZDPPUOS VODOOPSKRBA I ODVODNJA 4355,88 kb
UPU SUĆURAJ Uvjeti korištenja 2731,34 kb
UPU BLACE oglas 13,39 kb
obavijest o početku izradu UPU građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko turističke namjene (turističko naselje T2) Vinogradine.pdf 718,27 kb
UPU SUĆURAJ SAŽETAK 140,92 kb
UPU BLACE TK 1027,44 kb
UPU BLACE Uvjeti gradnje 1295,6 kb
UPU BLACE Vodoopskrba 1036,13 kb
obavijest o početku izradu UPU građevinskog područja izvan naselja, športsko rekreacijska zona Prapatna, UPU 22.pdf 707,77 kb
UPU Mrtinovik - Knjiga II (USVOJENO).pdf 1027,26 kb
UPU MRTINOVIK Namjena površina 2543,01 kb
IZDPPUOS POSEBNI UVJETI KORIŠTENJA 4731,31 kb
UPU SUĆURAJ Namjena 2653,49 kb
odluka o započinjanju zajedničkog postupka strateške procjene utjecaja na okoliš 2018 pdf.pdf 1612,2 kb
UPU SUĆURAJ Elektroenergetika 2430,21 kb
UPU MRTINOVIK Kanalizacija 2249,42 kb
IZDPPUOS NAMJENA POVRŠINA - Zona mrijestilišta Duboka 617,96 kb
obavijest o početku izradu UPU građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko turističke namjene (turističko naselje) Perna.pdf 655,07 kb
UPU BLACE Vodoopskrba 1036,13 kb
UPU BLACE Uvjeti korištenja 1158,21 kb
UPU MRTINOVIK Promet 2755,26 kb
UPU MRTINOVIK Postojeće stanje 1679,8 kb
IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SUĆURAJ UPU1 13495,48 kb
UPU BLACE Odvodnja 1032,62 kb
IZDPPUOS POSEBNE MJERE UREĐENJA I ZAŠTITE 4523,35 kb