Dokumenti

Dokumenti

Ime Dokumenta Veličina Vrsta Opcija
UPU PERNA_Prijedlog_Kompletni elaborat.pdf 29664,55 kb
Obavijest o provođenju javne rasprave studije strateške studije.docx 27,87 kb
UPU PRAPRATNA_4_Način i uvjeti gradnje_PRIJEDLOG.pdf 3278,79 kb
UPU VINOGRADINE_PRIJEDLOG_4_Način i uvjeti gradnje.pdf 8531,81 kb
4_Uvjeti gradnje.pdf 915,12 kb
IZDPPUOS GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - Sućuraj 8084,97 kb
UPU BLACE SAŽETAK 134,5 kb
Javna rasprava o prijedlogu UPU Perna 352,25 kb
2.2_Elektroenergetika.pdf 436,67 kb
2.1_Promet.pdf 457,71 kb
IZDPPUOS GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - Selca kod Bogomolja 4853,57 kb
UPU Prapratna_Prijedlog plana.pdf 7477,52 kb
2.3_Vodoopskrba.pdf 440,39 kb
UPU MRTINOVIK Uvjeti gradnje 2276,45 kb
odluka o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš.pdf 1698,25 kb
SLUŽBENI GLASNIK BROJ 3-21 ožujka 2012.pdf 229,36 kb
Sucuraj_logo_big.png 0 kb
UPU PERNA_Prijedlog_0. Postojeće stanje.pdf 3111,89 kb
UPU MRTINOVIK Energetika 2113,45 kb
UPU Mrtinovik - Knjiga I (USVOJENO).pdf 1122,73 kb
IZDPPUOS NAMJENA POVRŠINA.pdf 5208,5 kb
UPU PERNA_Prijedlog_2.3. Vodnogospodarski sustav.pdf 3483,67 kb
UPU SUĆURAJ -uvjeti gradnje 3161,18 kb
UPU BLACE ODREDBE ZA PROVOĐENJE 246,23 kb
UPU Vinogradine_Odluka o donošenju_NACRT.pdf 1057,04 kb
IZDPPUOS PROMET 4492,74 kb
UPU PERNA_Nacrt odluke o donošenju.pdf 481,32 kb
IZDPPUOS POŠTA, TK i ELEKTROOPSKRBA 4371,65 kb
IZDPPUOS PROMET 4492,74 kb
UPU SUĆURAJ Promet 3088,02 kb
IZDPPUOS GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - Bogomolje 6407,12 kb
UPU LNT usvojeno.pdf 27367,19 kb
IZDPPUOS GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - Bogomolje 6852,79 kb
UPU VINOGRADINE_PRIJEDLOG_2.3_Vodoopskrba i odvodnja.pdf 7992,24 kb
UPU PERNA_Prijedlog_4. Način i uvjeti gradnje.pdf 3387,25 kb
Rjesenje_ministarstva_od_16_prosinca_2015_godine (1).pdf 2280,41 kb
UPU SUĆURAJ OBRAZLOŽENJE 547,18 kb
IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BLACE UPU 3 9456,33 kb
UPU MRTINOVIK Voda 2156,92 kb
UPU Vinogradine_Izvješće o javnoj raspravi.docx 10982,58 kb
UPU SUĆURAJ ODLUKA O DONOŠENJU 331,36 kb
IZDPPUOS UVJETI GRADNJE - Zona mrijestilišta Duboka 506,79 kb
1_Namjena.pdf 422,57 kb
obavijest konzultacije o zajedničom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš.pdf 490,47 kb
UPU SUĆURAJ - oglas 13,22 kb
UPU VINOGRADINE_PRIJEDLOG_0_Postojeće stanje.pdf 7512,59 kb
UPU PERNA_Prijedlog_2.3. Vodnogospodarski sustav.pdf 3483,67 kb
odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu strateške studije.doc 556,65 kb
UPU Vinogradine_Prijedlog plana.pdf 7921,09 kb
UPU PRAPRATNA_1_Namjena površina_PRIJEDLOG.pdf 2613,71 kb
IZDPPUOS POŠTA, TK i ELEKTROOPSKRBA 4371,65 kb
UPU MRTINOVIK Uvjeti korištenja 3005,89 kb
UPU MRTINOVIK DTK 2068,46 kb
UPU SUĆURAJ Vodoopskrba 2380,96 kb
IZDPPUOS Korištenje i namjena prostora 28336,68 kb
SAŽETAK zasebno.pdf 137,4 kb
UPU BLACE Promet 1058,32 kb
Javna rasprava o prijedlogu UPU Vinogradine 354,88 kb
UPU BLACE Namjena 1108,65 kb
UPU Perna_Izvješće o javnoj raspravi.docx 12874,89 kb
UPU SUĆURAJ Odvodnja 2471,21 kb
3_Uvjeti korištenja.pdf 475,18 kb
UPU BLACE OBRAZLOŽENJE 515,78 kb
UPU PERNA_Prijedlog_2.2. Energetski sustavi i telekomunikacije.pdf 3251,46 kb
UPU VINOGRADINE_PRIJEDLOG_2.2_Elektroenergetski sustavi i telekomunikacije.pdf 8080,96 kb
IZDPPUOS VODOOPSKRBA I ODVODNJA 4355,88 kb
UPU SUĆURAJ Uvjeti korištenja 2731,34 kb
UPU PERNA_Prijedlog.pdf 5604,24 kb
UPU BLACE oglas 13,39 kb
obavijest o početku izradu UPU građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko turističke namjene (turističko naselje T2) Vinogradine.pdf 718,27 kb
STRATEŠKA_STUDIJA__UPU_PERNA_UPU_VINOGRADINE_UPU_PRAPRATANA_NA_OKOLIŠ-NACRT PRIJEDLOG 12459,1 kb
UPU SUĆURAJ SAŽETAK 140,92 kb
UPU BLACE TK 1027,44 kb
UPU BLACE Uvjeti gradnje 1295,6 kb
UPU VINOGRADINE_PRIJEDLOG_2.1_Promet.pdf 8399,17 kb
UPU BLACE Vodoopskrba 1036,13 kb
obavijest o početku izradu UPU građevinskog područja izvan naselja, športsko rekreacijska zona Prapatna, UPU 22.pdf 707,77 kb
odluka o upućivanju na javnu raspravu nacrta prijedloga UPU Perna, UPU Vinogradine, UPU Prapratna.pdf 593,22 kb
UPU Mrtinovik - Knjiga II (USVOJENO).pdf 1027,26 kb
UPU PERNA_Prijedlog_2.1. Promet.pdf 3292,78 kb
UPU MRTINOVIK Namjena površina 2543,01 kb
IZDPPUOS POSEBNI UVJETI KORIŠTENJA 4731,31 kb
UPU Prapratna_Odluka o donošenju_NACRT.pdf 844,81 kb
zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga urbanističkog plana uređenja Vinogradine.pdf 416,19 kb
UPU SUĆURAJ Namjena 2653,49 kb
UPU PRAPRATNA_2.3_Vodoopskrba i odvodnja_PRIJEDLOG.pdf 2177,5 kb
zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga urbanističkog plana uređenja Prapratna.pdf 404,12 kb
odluka o započinjanju zajedničkog postupka strateške procjene utjecaja na okoliš 2018 pdf.pdf 1612,2 kb
UPU PRAPRATNA_3_Uvjeti korištenje, uređenja i zaštite površina_PRIJEDLOG.pdf 2634,71 kb
zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga urbanističkog plana uređenja Perna.pdf 406,24 kb
Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš urbanističkog plana uređenja Perna, Vinogradine, Prapratna.pdf 1510,13 kb
UPU SUĆURAJ Elektroenergetika 2430,21 kb
UPU MRTINOVIK Kanalizacija 2249,42 kb
UPU VINOGRADINE_PRIJEDLOG_1_Namjena površina.pdf 9442,08 kb
UPU PRAPRATNA_2.2_Elektroenergetski sustavi i telekomunikacije_PRIJEDLOG.pdf 2142,83 kb
UPU VINOGRADINE_PRIJEDLOG_3_Uvjeti korištenje, uređenja i zaštite površina.pdf 8700,91 kb
IZDPPUOS NAMJENA POVRŠINA - Zona mrijestilišta Duboka 617,96 kb
obavijest o početku izradu UPU građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko turističke namjene (turističko naselje) Perna.pdf 655,07 kb
UPU Prapratna_Izvješće o javnoj raspravi.docx 10950,77 kb
UPU PRAPRATNA_0_Postojeće stanje_PRIJEDLOG.pdf 2115,85 kb
UPU BLACE Vodoopskrba 1036,13 kb
UPU BLACE Uvjeti korištenja 1158,21 kb
UPU PERNA_Prijedlog_1. Namjena.pdf 3343,28 kb
UPU MRTINOVIK Promet 2755,26 kb
UPU MRTINOVIK Postojeće stanje 1679,8 kb
UPU PRAPRATNA_2.1_Promet_PRIJEDLOG.pdf 2342,67 kb
Javna rasprava o prijedlogu UPU Prapratna 351,9 kb
IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SUĆURAJ UPU1 13495,48 kb
UPU PERNA_Prijedlog_3. Uvjeti korištenja.pdf 3735,79 kb
UPU BLACE Odvodnja 1032,62 kb
IZDPPUOS POSEBNE MJERE UREĐENJA I ZAŠTITE 4523,35 kb