Kontakt

Adresa

OPĆINA SUĆURAJ
RIVA 19
21469 SUĆURAJ
OIB: 22949687323

Kontakt

TEL: +385 21 773 435 FAX: +385 21 717 739
Jelena Marinović (Financijski referent-administrativni tajnik)

TEL/FAKS: +385 21 717 736
Leonardo Ćurin, dipl.iur. (v.d. pročelnik)

TEL: +385 21 773 229
Ured načelnika - Ivan Slavić, dipl.oec

Kontaktirajte nas